آخرین اخبار فساد

۱۱:۴۴
امیر منصوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است همیشه در قوانین ماده و تبصره ای وجود دارد که امکان بهره‌برداری سوء استفاده‌کنندگان را فراهم می‌کند معمولا این تبصره ها هم برای استفاده اختصاصی افراد گذاشته شده و قانون‌‌های جانبدارانه زمینه فساد را فراهم می‌کنند.
۰۲:۰۴:۵۷
نشست گلوگاه‌های ایجاد فساد در مدیریت شهری با حضور حسن عابدی جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و سید امیر منصوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در پژوهشکده نظر برگزار شد.
۰۱:۲۸
مهم‌ترین پرونده فساد سال 1402، مربوط به واردات چای توسط گروه کشت و صنعت دبش صورت گرفت.
۰۱:۳۹:۰۷
مسعود نیلی در گفت و گویی چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران را تحلیل و ریشه یابی کرده است.
۰۱:۳۶
مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است که فساد در ایران دو لبه تیز و قدرتمند دارد: لبه اول سیاست‌گذاری‌های غلط است که باعث تداوم روند خلق فساد می‌شود. لبه دوم، نظام اداری فاسد است که بی‌توجه به تحولات، به کار خود مشغول است.
۰۶:۵۱
در روزنامه‌های امروز -24 اسفند- استعفای محمد مصدق معاون اول قضائیه مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد روزنامه‌ها به این موضوع دو دسته بوده، گروهی که با برجسته کردن اصل استعفا، این اقدام را نمادی از جدیت در مبارزه سیستمی در مبارزه با فساد و اجرای عدالت بدون مصلحت عنوان می‌کردند و گروهی که روی برجسته کردن دلیل استعفا تمرکز داشتند.
۰۵:۱۰
با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادیی و دارایی امروز چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲ رونمایی شد.
۰۲:۱۶
رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور گفت: در پرونده چای دبش ارز دولتی دریافت نشده است.
۱۳:۴۰
احمد میدری اقتصاددان در همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ فرهنگ‌سازی و سیاستگذاری مشارکت محور به نقد عملکرد شرکت‌ها در ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخت و تاکید کرد آنچه در ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از آن صحبت می‌شود با آنچه در دنیا هست تفاوت دارد.
۲۳:۰۵
اکوایران: با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادیی و دارایی امروز چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲ رونمایی شد.