آخرین اخبار قاجار

۰۴:۴۰
با افزایش مراودات ایرانیان و اروپائیان، به تدریج تصویری جدید از غرب و پیشرفت‌های آن در ذهن ساکنان ایران به وجود آمد. پیشرفتی که در کنار حیرت، نوعی حسرت هم برای ایرانیان به همراه داشت، برخی از نخبگان ممالک محروسه ایران به این نتیجه رسیدند که برای، اصلاح امور لازم است که شخص نخست مملکت نیز عمق فاصله کشور با قافله پیشرفت جهانی را مشاهده کند.
۰۳:۲۸
در این برنامه «سفر در زمان» به 109 سال پیش سفر کردیم؛ زمان تاج‌گذاری آخرین شاه قاجار که با تیره و تار شدن اوضاع جهانی همراه شده بود و آتش جنگ جهانی اول هم به ایران رسید.
۰۰:۵۲
برخی به اشتباه تصور می‌کنند که قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد ولی قیمت ارزش حقیقی طلا ثابت است!
۰۲:۲۴
اگر قوام نبود، شاید هیچ گاه ایران تجربه سیاست موازنه‌سازی میان انگلیس و روسیه با اهرم آمریکا را به چشم نمی‌دید و احتمالا زیر پای پوتین‌های اجنبی‌های قزاق تا سالیان سال در درد و محنت بود.
۰۲:۵۷
طرح قانون خدمت سربازی در کدام دولت تصویب شد این ویدیو را تماشا کنید.
۰۴:۳۳
آغاز قرن چهاردهم، ایران چه وضعیتی داشت؟
۱