آخرین اخبار قهرمان

۱۰:۱۷
۱۴۰۲ از ما چه گرفت و برای ما چه گذاشت؟
۱۱:۱۱
حسن تفتیان، دونده سرعت از محله‌ای معمولی به استعداد نهفته‌اش در دویدن پی برد، زمانی که رکوردش برای مسابقه صد متر، سیزده ثانیه بود اما او در سال 2016 موفق شد که حتی به نیمه‌نهایی المپیک برسد.
۳۰:۵۶
واگنرها اخیرا شورشى یک روزه را در مسکو رقم زدند؛ هرچند مدت زمان این نافرمانى کوتاه بود اما پیامدهاى آن براى شخص پوتین و آینده جنگ اوکراین احتمالا زودگذر نخواهد بود.
۰۲:۱۷
ساخته جدید فرهادی را متهم به عدم پذیرش در جامعه می‌کنند، هنگامی که آمارهای فروش چیز دیگری نشان می‌دهد. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده و تغییر رفتار فرهنگی خانوار ایرانی،‌ این فیلم از وضعیت خوبی برخوردار است.
۱