آخرین اخبار مافیای زباله‌گردی

۰۲:۱۳
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، در نشست خبری، تخمینی درباره میزان درآمد زباله‌گردها داشته است.
۰۲:۱۳
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، در نشست خبری تخمینی درباره میزان درآمد زباله‌گردها داشته است. او می‌گوید: «کارگری که در مخزن زباله، زباله‌گردی می‌کند، 10 میلیون تومان درآمد دارد. درحالی‌که زباله بیش از 40 میلیون تومان ارزش دارد، اما مافیای زباله‌گردی این زباله را 10 میلیون تومان می‌خرد، یعنی به ازای هر زباله‌گرد، مافیای زباله‌گرد، سی میلیون تومان کاسبی می‌کند.»
۱