آخرین اخبار مدیران

اکوایران: اردیبهشت ۱۳۹۴ نظام بودجه‌ریزی کشور یکی از کارکشته‌ترین و البته با اخلاق‌ترین مدیرانش را از دست داد.
۰۹:۱۴
مدیران عامل منبعی از تجربه و خرد هستند و کمتر در داخل کشور پیش آمده که در محیط کسب و کار سراغ این گروه از فعالان کسب و کار رویم و از اطلاعات و تجربیات گزارشی استخراج شود.
اکو ایران: رصدخانه مهاجرت ایران از تمایل 70 درصد مدیران میانی و ارشد بنگاه‌های اقتصادی به مهاجرت خبر داد.
اکوایران :‌ در گزارش ملی سیلاب ها پیشنهاد شده دستورالعمل حضور مسئولان کشوری در صحنه حادثه برای کاهش بار فشار روانی که این حضور به نیروهای امدادی می آورد، تهیه شود .
۱