آخرین اخبار مهاجرت

۰۲:۴۳
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امورخارجه در نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان» دلایل مهاجرت نخبگان از کشور را شرح داد. او یکی از این دلایل را متوجه خود مردم دانست و تاکید کرد: «آنچه که از جانب مردم به مهاجرت می‌انجامد، آرزومندی است.»
۰۱:۰۹
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امورخارجه کشورمان در نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان» که روز یکشنبه 15 بهمن ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، تاکید کرد که اغلب تعاریف بین المللی توافق دارند که انسان محور توسعه است.
۰۰:۳۸
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امورخارجه کشور می‌گوید، در سال 94 و 95 روند مهاجرت معکوس نخبگان درحال شکل گرفتن بود.
۰۲:۱۱
فرهاد نیلی به عنوان یک اقتصاددان تقریبا تمام ثروت‌های مهم ایران را شمرد و در آخر عنوان کرد که بالاترین ثروت کنونی ایران، جوانان آن است که به راحتی رها شده‌اند و هر کدام به یک سمت دنیا در حال مهاجرت هستند.
۰۱:۵۹
اصطلاح «یقه آبی» به مشاغلی اطلاق می‌شود که شامل کار فیزیکی است. این عبارت در دهه ۱۹۴۰ سرچشمه گرفت و به رنگ لباس کار افرادی که کار فیزیکی کامل و میدانی را انجام می‌دادند، اشاره داشت.
۰۰:۴۱
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امورخارجه کشورمان معتقد است، مشکلی که بین سامانه زمامداری و مردم وجود دارد و باعث مهاجرت می‌شود، مشکل امید است.
۳۷:۴۷
این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که به انتخاب بین ماندن یا رفتن فکر نکرده باشد. اما کمتر کسی سعی کرده با آمار و ارقام به بررسی این پدیده فراگیر بپردازد.
۰۱:۴۳
علی اکبر صالحی، دیپلمات و وزیر پیشین امور خارجه کشور در نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان» از قانون تابعیت انتقاد کرد و گفت: «هرچه قوانین خوب در قبل از انقلاب بوده است، لغو شده اما به نظر من هرچه قوانین بد بوده است، نگه داشتیم. یکی از این قوانین بد که به نظر من مانده است، تابعیت سال 1308 است.»
۰۱:۰۵:۰۷
مهاجرت این روزها اگر مهم‌ترین مسائل کشور نباشد، احتمالا یکی از مهم‌ترین‌ها است. مهاجرت نخبگان که برخی از آن به عنوان، فرار مغزها یاد می‌کنند اما موضوعی تازه نیست.
۰۱:۵۹
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه کشور در تبیین موضوع چرایی مهاجرت نخبگان و در نشستی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، نگاه به خارج از کشور را نگاه تهدید محور می‌داند.