پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • بورس ۹۹ چگونه است؟

  شاخص بورس از سه ماه پایانی پارسال ، عمدتا سبز و پر بازده‌ترین بازار بوده است‌. کارشناسان ورود نقدینگی را علت رونق بورس عنوان میکردند.سوال اینجاست که روند بورس در سال جدید چگونه خواهد بود و این بازار چه ریسک هایی دارد؟

  ۰۹:۴۷
 • چشم انداز اقتصادی ۹۹ (بخش دوم)

  دولت چگونه می تواند با کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ مقابله کند؟ چه متغییر هایی بر اقتصاد امسال تاثیر میگذارد؟ "اکو ایران" در گفت و گو با دکتر ایمانی راد و دکتر صفاری روند اقتصاد ۹۹ را بررسی کرده است.

  ۲۲:۱۹
 • چشم انداز اقتصادی ۹۹ (بخش اول)

  دولت چگونه می تواند با کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ مقابله کند؟ چه متغییر هایی بر اقتصاد امسال تاثیر میگذارد؟ "اکو ایران" در گفت و گو با دکتر ایمانی راد و دکتر صفاری روند اقتصاد ۹۹ را بررسی کرده است.

  ۱۶:۱۸
 • یک اقتصاد، چند دولت

  در حالی که اقتصاد ایران روزهای خطیری را پشت سر میگدارد،دکتر عباس آخوندی معتقد است که امکان تداوم حکمرانی با تداخلات موجود در نهادهای تصمیم گیری وجود ندارد. وی هر گونه سیاست اصلاحی را موکول به ارتقاء سرمایه اجتماعی در کشور میداند و معتقد است که چوب واقعیت بالاخره سیاست گزاران کشور را به تغییر مسیر کنونی وادار خواهد کرد

  ۱۷:۵۰
 • اراده ای برای جراحی نظام بانکی وجود ندارد

  در حالیکه برای سالهای متوالی شعار اقتصادی طراحی شد اما عملا نه تنها تولید رونق نیافت بلکه قواعد دست و پاگیر بخش های مختلف تولید و تجارت را دچار پس رفت کرد. اکو ایران در گفت و گو با دکتر سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران،الزامات جهش تولید را بررسی کرده است.

  ۰۶:۱۲
 • پیش گویی نهادهای حاکمیتی؛ به جای تحلیل

  در حالیکه تحلیل هایی متفاوتی از وضع اقتصاد ۹۹ توسط اقتصاددانان ارایه می شود،تغییر جایگاه نهادهای حاکمیتی نکته ی قابل توجه گفت وگوی" اکو ایران" با دکتر" حسینی" است. او‌ همچنین معتقد است که اثر تقویمی کرونا بر اقتصاد بیشتر است و چشم انداز مثبتی برای رشد اقتصادی کشور در سال جدید نمی بیند.

  ۱۹:۱۷
 • شمشیر ساختار نظام بانکی قاتل رشد اقتصادی ( بخش دوم )

  در حالیکه از سالهای قبل ،نظام بانکی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید اقداماتی انجام داد ولی عمدتا با شکست مواجه شد زیرا نظام بانکی به اصلاح اساسی ساختار نیاز دارد. کارشناسان معتقدند که بعید است در سال ۹۹ این ساختار اصلاح شود تا کشور بتواند رشد اقتصادی بالای صفر را تجربه کند. اکو ایران در گفت و گو با دکتر سوری و فاطمی روند اقتصاد ۹۹ را بررسی کرده است.

  ۲۰:۲۰
 • شمشیر ساختار نظام بانکی قاتل رشد اقتصادی ( بخش اول )

  در حالیکه از سالهای قبل ،نظام بانکی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید اقداماتی انجام داد ولی عمدتا با شکست مواجه شد زیرا نظام بانکی به اصلاح اساسی ساختار نیاز دارد. کارشناسان معتقدند که بعید است در سال ۹۹ این ساختار اصلاح شود تا کشور بتواند رشد اقتصادی بالای صفر را تجربه کند. اکو ایران در گفت و گو با دکتر سوری و فاطمی روند اقتصاد ۹۹ را بررسی کرده است.

  ۱۹:۲۵
 • نوشداروی اقتصاد؛ انقلاب مالیاتی یا تعامل با دنیا ( بخش دوم )

  درحالیکه قانون بودجه ۹۹ با تکیه جدی بر درآمد های مالیاتی بسته شد ولی کارشناسان معتقدند عملا افزایش درآمد‌های مالیاتی محقق نخواهد شد. تداوم وضع گذشته زورق شکسته اقتصاد ایران را به کدام سو می‌برد؟ آیا جز تعامل با دنیا راه دیگری وجود دارد؟ " اکو‌ایران " گفتگوی دیدنی دکتر ندری و دکتر سعدوندی را تقدیم‌ می‌کند.

  ۱۴:۰۵
 • نوشداروی اقتصاد؛ انقلاب مالیاتی یا تعامل با دنیا ( بخش اول )

  درحالیکه قانون بودجه ۹۹ با تکیه جدی بر درآمد‌های مالیاتی بسته شد ولی کارشناسان معتقدند عملا افزایش درآمد های مالیاتی محقق نخواهد شد. تداوم وضع گذشته زورق شکسته اقتصاد ایران را به کدام سو می‌برد؟ آیا جز تعامل با دنیا راه دیگری وجود دارد؟ " اکو ایران " گفتگوی دیدنی دکتر ندری و دکتر سعدوندی را تقدیم‌می کند.

  ۱۸:۳۰
۱ ۲