آخرین اخبار ناخشنودی

۰۴:۵۷
شما نسبت به گذشته بیشتر احساس غم دارید یا شادی؟ اطرافیانتان چطور؟ آن‌ها وقتی با شما حرف می‌زنند بیشتر از شادی‌شان می‌گویند یا غم‌هایشان؟
۱