آخرین اخبار نرخ بیکاری

آمار ها نشان می دهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین سهم از بازار کار و تعداد شاغلین به بخش خدمات تعلق دارد.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال از بالای 40 درصد در طی سه سال گذشته در بهار امسال به حدود 37 درصد رسیده است.
۰۳:۵۰
داده های درآمد ساعتی آمریکا گویای این است که کمپانی های آمریکایی، برای کاهش هزینه ها، ساعت کاری را کاهش داده اند که این مورد میتواند به افزایش نرخ بیکاری در آمریکا درماه های آینده بی‌انجامد.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال در مناطق روستایی کشور از بالای 45 درصد در سال های گذشته، به حدود 40 درصد در وضعیت کنونی اقتصاد ایران رسیده است.
اکوایران: در بهار امسال تنها حدود 10 درصد زنان حاضر در سن کار کشور شاغل بوده‌اند، این در حالیست که این رقم در سالیان پیش تر بالغ بر 14 درصد بوده است.
نرخ بیکاری در بهار 1401 صعودی شد. بررسی ها نشان از سه اتفاق مهم داشته اند. در مهم ترین آن ها درصد شاغلین بیشتری در یک سال اخیر در مقایسه با سال قبل بیکار شده اند. در ادامه جریان شغلی نیروی کار نیز از سمت صنعت به خدمات شدت بیشتری پیدا کرده است.
اکوایران: آمریکا و اروپا هردو‌ در حال مبارزه با تورم هستند و رکود را به عنوان بحران آتی اقتصادی در نظر دارند، ولی دو قدرت برای حل این بحران‌ها با مشکلات متفاوتی روبه رو هستند.
اکوایران: نوریل روبینی اقتصاددان معروف ایرانی الاصل در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: با توجه به تهاجمی ترین سیاست‌های فدرال رزرو در دهه‌های اخیر، برای آینده اقتصادی آمریکا دو گزینه وجود دارد: فرود سخت اقتصادی یا تورم در سطحی دائما بالا.
بانک جهانی برآوردی از نرخ بیکاری در ایران منتشر کرده است که با آمارهای داخلی اختلاف دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور در بهار سال جاری حدود 15 درصد بوده است، همچنین بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند.