آخرین اخبار نرخ مشارکت اقتصادی

بررسی ها نشان می دهد علی رغم اینکه در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است، نرخ بیکاری نیز با 0.4 افزایش به 9.2 درصد رسیده است.
نرخ بیکاری از 8.8 درصد در بهار 1400 به 9.2 درصد در بهار امسال رسیده است، بر این اساس به جمعیت بیکار کشور در بهار 1400 نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 100 هزار نفر افزوده شده است.
اکوایران: نرخ بیکاری در سال گذشته 9.2 درصد به ثبت رسیده است، این پایین ترین نرخ بیکاری در 25 سال گذشته است. اما به عقیده کارشناسان سال 1400 را نمی توان بهترین سال از منظر بهبود اشتغال و بیکاری دانست.
نرخ بیکاری در سال 1400 نسبت به سال 99، 0.4 درصد کاهش یافته است، در عین حال نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته کاهش داشته است. همین موضوع تا حدودی تحلیل وضعیت اشتغال در 1400 را پیچیده می کند.
وعده‌های کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال انبوه در کوتاه‌مدت آن هم در کنار سیاست‌های بازتوزیعی و مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد نه تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه ناشی از عدم شناخت علمی از شرایط بازار کار و رویاپردازی در خصوص آن است.
۰۲:۱۴
جدید ترین گزارش از طرح آمار گیری نیروی کار برای بهار امسال نشان دهنده آن است نرخ بیکاری برای جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر به ۸.۸ درصد رسیده است.
۱ ۲