آخرین اخبار نوسازی

۰۲:۰۲
در تهران به تازگی در قالب یک بسته تشویقی، سیاست جدیدی برای نوسازی بافت فرسوده تدوین و تصویب شده که برخی خطوط قرمز اسناد فرادست شهری را کنار گذاشته است. خطوطی همچون تراکم اضافه، تامین پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی و...
۰۱:۵۶
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد برخلاف آمارهای ارائه شده از روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده طی سال های گذشته، همچنان مسأله حل نشده است.
آنچه در زمان طرح موضوع ناوگان حمل و نقل زمینی بیش از همه به ذهن می رسد به فرسوده بودن ناوگانر حمل و نقل جاده ای باز می گردد.
۳۸:۱۲
این برنامه مسیر تحولات توسعه چین، عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی چین و درس‌هایی که می‌توان از توسعه چین برای اقتصاد ایران گرفت را مورد بررسی قرار داده است.
۱