آخرین اخبار هاشمی رفسنجانی

۰۲:۱۶
فائزه هاشمی رفسنجانی، معتقد است که آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی، در حضور و به پای صندوق‌ها رفتن مردم، نقش موثری داشت و نبود شخصی مثل او، در انتخابات پیش رو تاثیر گذار خواهد بود.
۰۰:۳۰
نمودار تغییرات درآمد ناخالص ملی سرانه حقیقی در ۵۹-۷۵ را نسبت به سال ۵۹ (شروع جنگ) نشان می‌ دهد.
۱ ۲