آخرین اخبار هزینه

۰۰:۴۸
سهم هزینه گروه‌های پرهزینه در سبد خانوار بررسی شد؛ در بین آنها مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد.
۰۲:۳۵
رئیس مرکز آمار ایران وضعیت هزینه و درآمد خانوار را اعلام کرد.
۰۰:۲۶
برآورد بودجه عمومی و هزینه‌های دولت نشان از رشد ۷۳ درصدی هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ می‌دهد.
۲۸:۱۰
این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای مهندس خزایی، مباحث هزینه های آبرسانی، قیمت گذاری و حسابداری آب، تهدیدات و فرصت های پیش روی اقتصاد آب در کشور را مطرح می کند
۱