پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • حمایت از هولدینگ‌ ها یا بورس ؟

    در گفت و گویی با علی زینالی، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که تصمیم اخیر سازمان آیا اساسا موضوع جدیدی است یا از بسترهای قبلی استفاده شده است؟

    ۰ مشاهده ۱۴:۰۵
۱