پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • ۴۷ پاسپورت قدرتمند جهان

    گردشگران ۴۷ کشور از بیشترین قدرت ورود به کشورهای توریستی برخوردار هستند و بدون نیاز به اخذ ویزا و طی تشریفات آن، می‌توانند به حداقل ۱۶۷ کشور جهان سفر کنند.

    مشاهده ۰۱:۰۰
۱