پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • دولت روحانی و تناقض در تامین کسری بودجه!

  سال 99 بی اغراق سخت تری سال دوران ریاست روحانی است. اما با این حال سیاست های دولت در مدیریت ذخایر ارزی و نیز بهره گیری از پتانسیل بازار سرمایه در تامین مالی و جبران کسری بودجه، این سوال را ایجاد میکند که فرماندهی اقتصادی دولت با کدام استراتژی در حال حرکت است؟

  ۰۱:۳۸
 • معضل کسری بودجه و راهکارهای دولت

  از کسری بودجه به عنوان ام المصائب مشکلات کشور نام میبرند. بسیاری کارشناسان معتقدند که سر رشته تمامی مشکلات کشور به بودجه دولت بازمیگردد و از 6 ابرچالش اقتصاد کشور، 5 مورد دیگر وابسته به حل بحران کسری بودجه هستند.

  ۰۲:۰۴
 • عبور از بزنگاه کسری بودجه

  کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود خرج کند. آثار سوء این پدیده بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست؛ که از جمله پیامد‌های آن می‌توان به تورم در کشور اشاره کرد.

  ۰۰:۵۴
 • ریشه‌یابی عدم تعادل‌‌ها | بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، ریشه عدم‌تعادل‌‌ها است

  در قسمت نهم برنامه «سیاست‌گذاری»،‌ در ریشه‌یابی عدم‌ تعادل‌های اقتصاد ایران به موضوعات ناترازی بودجه عمومی و مشکلات نظام بانکی می‌پردازیم

  ۰۰:۰۰
 • ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه

  این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر علی سعدوندی و آقای دکتر احسان خاندوزی، ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

  ۵۸:۵۹
۱