آخرین اخبار کشاورزی

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع اعتبارات میان بخش‌های اقتصادی به نفع خدمات و صنعت تغییر کرده و در عوض سهم مسکن از تسهیلات بانکی کوچکتر از گذشته شده است.
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که در پاییز 1402 استان سیستان و بلوچستان رکورددار زنان شاغل در صنعت از میان 31 استان کشور بوده است. این درحالیست که سهم زنان شاغل بخش صنعت در کل کشور، از حدود 30 درصد به 26 درصد افت کرده است.
اکوایران: در پاییز امسال از هر 100 فرد شاغل در مناطق روستایی کل کشور، بالغ بر 40 نفر مشغول فعالیت در بخش کشاورزی بوده اند. استان کرمان بیشترین و استان تهران کمترین سطح اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی را طی پاییز امسال داشته‌اند.
اکوایران: بر اساس مطالعات، به‌طور کلی طی پاییز سال جاری در 5 استان با نرخ بیکاری پایین، سهم شاغلین در بخش‌های خدمات و صنعت بیشتر از 5 استان با بالاترین نرخ بیکاری بوده است.
۰۶:۲۱
راضیه لک رییس پژوهشکده علوم زمین درباره اینکه آیا دیگر امیدی به احیای دریاچه ارومیه نیست، اظهار کرد: از نظر علمی، محیط دریاچه به پلایا تبدیل شده است.
اکوایران: وضعیت کشاورزی در 31 استان کشور بررسی شد. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد سه استان شمال‌ غرب کشور، پیشتاز تحقق تولید کشاورزی قراردادی کشور بوده‌اند.
۰۲:۱۴:۲۱
تامین آب برای فعالیت‌های مختلف و خصوصاً برای استفاده سکونتگاه‌های کشور، جزو وظائف حاکمیتی به شمار می‌رود و از همین رو بخشی از نظام برنامه‌ریزی و نهادهای مرجع و تخصصی به این موضوع می‌پردازند. شرایط خاص اقلیمی و جغرافیائی سرزمین ایران و روند پرچالش توسعه باعث شده تا درسال‌های اخیر معضلات متعدد و مختلفی در این زمینه بروز کند . از سوی دیگر یکی از موضوعات اصلی، نحوه تاثیر و تأثر دو مقوله برنامه‌ریزی…
بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم اشتغال آقایان از بازار کار ایران 5 برابر بانوان است. همچنین در پاییز سال جاری فعالیت در بخش کشاورزی برای زنان و مردان جذابیت کمی داشته و کمترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
اکو ایران: بررسی ها نشان می‌دهد، سهم نفت از کیک اقتصاد ایران در تابستان امسال نسبت به تابستان قبل از شروع تحریم‌ها 5.35 واحد درصد پایین تر امده است.
اکوایران: بر اساس داده‌های منتشر شده از بانک مرکزی مشاهده می‌شود در نیمه پاییز 1402 علاوه بر اینکه سهم بخش‌های تولیدی از تسهیلات در مقایسه با انتهای 1401 کاهش یافته است، سهم اعتبارات بخش‌های خدمات و بازرگانی نیز از کل اعتبارات بخش تولید، بیشتر شده است.