آخرین اخبار یارانه

اکوایران: با توجه به طرح‌های یارانه‌ای جدید دولت در سال پیش‌رو، مرکز پژوهش‌های مجلس در سه سناریو منابع موردنیاز برای پرداخت یارانه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است.
۰۲:۰۱
بله، درست خواندید! اقتصاد برای بسیاری، دنیایی ناشناخته است.
اکو ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس مبلغ یارانه نان در سال 1403 را ناکافی دانسته اما با توجه به سیاست‌های جدید تخصیص آرد، مسیر دولت برای تخصیص یارانه نان را مثبت ارزیابی کرده است.
اکوایران: به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر دولت تمام مصارفی که برای هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته است را تامین کند، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 حداقل 230 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
اکو ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که این منابع همچون سال قبل بیش‌برآورد شده و اوضاع نابسامان هدفمندسازی یارانه‌ها تشدید خواهد شد.
اکو ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس رشد 9 درصدی یارانه دارو را کافی ندانسته و با توجه به کاهش ذخایر احتیاطی داروی کشور، این بخش مهم را نیازمند تخصیص اعتبار بیشتری دانسته است. همچنین با توجه به عدم تامین بیش از نیمی از یارانه دارویی در سال 1402، تامین این یارانه را مسئله‌ای جدی دانسته است.
۰۶:۱۳
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده در لایحه بودجه 1403 در مجموع 758 هزار و 700 میلیارد تومن برای پرداخت یارانه‌ها در هشت مورد در نظر گرفته شده و دولت در تامین منابع همچون سال‌های قبل با کسری روبه‌رو است و این کسری بالغ بر 230 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
اکو ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موارد مصرف یارانه‌ها اعلام کرده که با وجود رشد 15 درصدی مصارف نسبت به بودجه سال 1402، دولت در تامین این منابع همچون سال‌های قبل کسری خواهد داشت و این کسری بالغ بر 230 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
۰۴:۱۴
در دنیای کریپتو سطح دسترسی‌ها تا حد غیرقابل باوری بالا می‌رود، تصور کنید که با کمترین سرمایه بتوانید بخشی از ملک بالاشهر تهران را بخرید یا در هر کالای سرمایه‌ای و تجارتی مشارکت داشته باشید.
۰۱:۲۰
همه دولت‌ها می‌گویند که بودجه سال جاری، کسری ندارد و تراز است، اما کسری بودجه عملیاتی دولت، هر سال در بودجه وجود دارد و اندازه‌ آن کاهش نمی‌یابد و افزوده هم می‌شود.