آخرین اخبار 3 راهکار برون رفت از بحران گاز

اکوایران، براساس برآوردهای سازمان برنامه بودجه، کشور ایران تا سال 1440 با بحران گاز روبرو است. از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، راه برون رفت از ناترازی تولید و مصرف گاز ، جذب سرمایه گذاری خارجی، راه اندازی بورس انرژی و بهینه سازی مصرف گاز است.
۱