آخرین اخبار آمریکا و عربستان

بایدن و تیمش مانند مجموعه‌ای از مکانیک‌های ماهر هستند که می‌دانند چگونه ماشین‌های سیاست خارجی را به کار گیرند، اما مؤسسات داخلی و بین‌المللی که برای بکارگیری‌شان آموزش دیده‌اند، دیگر برای هدف آن‌ها مناسب نیستند؛ و در نهایت به مثابه مکانیک‌های باتجربه و کاربلد فورد یا شورولت هستند که سعی دارند یک تسلا را سرویس کنند.
اکوایران: هرگونه تعهد امنیتی جدید ایالات متحده، خطر کشاندن ایالات متحده را به درگیری هایی خواهد داشت که از جاه طلبی ها و اهداف بازیگران منطقه ای ناشی می شود و نه از منافع ملی ایالات متحده. چنین تعهداتی همچنین آن بازیگران را تشویق می کند تا درگیری های منطقه ای را حفظ کنند و انگیزه آنها را برای یافتن راه هایی برای زندگی در صلح با همسایگان خود کاهش می دهد.
اکوایران: در حالی که دستورکارهای زیادی برای سفر خاورمیانه ای بایدن تعیین شده، اما تنها یک دلیل برای این سفر به ذهن می آید و آن قمار ناامیدانه بایدن برای متقاعد کردن ریاض به افزایش تولید نفت در راستای کاهش قیمت های تاریخی بنزین در آمریکاست.
بایدن و مقام‌های دولت او در روزهای اخیر اصرار داشتند که تصمیم برای سفر به عربستان سعودی بیشتر به مسائل امنیتی مربوط می‌شود تا قیمت بنزین. بایدن با اشاره به نگرانی‌های امنیت ملی به خبرنگاران گفت: تعهدات سعودی‌ها به انرژی مربوط نمی‌شود.
۱