پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تورم تک رقمی نزدیک است ؟

    دولت منتخب تحقق تورم تک رقمی را عجیب نمی داند و معتقد است می‌تواند با اصلاح سازوکارها این هدف را در آینده نزدیک محقق کند.

    ۰ مشاهده ۰۲:۳۵
۱