پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تورم و فرضیه اثر ثروت در بورس

    یکی از چالش‌های مطرح در خصوص تورم اثر ثروت است. برخی عنوان می‌کنند با توجه به اثر ثروت می‌توان گفت که بورس باعث بروز تورم می‌شود. اما این اثر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

    ۰ مشاهده ۰۳:۱۳
۱