پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • خرابکاری در تولید واکسن برکت

    دکتر ‌محمد مرندی در گفتگو با روزنامه تهران‌تایمز خبر از خرابکاری آمریکا در روند تولید واکسن برکت داده است.

    ۰ مشاهده ۰۵:۴۰
۱