پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • رکورددار استیضاح

    دولت حسن روحانی رکورد استیضاح در دولت های پس از انقلاب را شکست. مجلسی ها ۹ بار اعضای کابینه او را به صحن علنی فراخواندند و موفق شدند ۳ وزیر او را با تیغ استیضاح از کابینه اش کنار بزنند.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۲
۱