آخرین اخبار اعتراضات خیابانی

اظهار نظر بهزاد نبوی در مصاحبه ای مبنی بر اینکه «نمی‌توانیم با معترضان برانداز کف خیابان همسو باشیم.» سبب عصبانیت رسانه‌های اپوزیسیون و احتمالا برخی از افرادیکه این روزها در خیابان حضور پیدا می‌کنند شده است.
۱