آخرین اخبار اقتصاد کلان

آمار ها نشان می دهد نرخ بیکاری مردان جوان در بهار امسال نسبت به نرخ به ثبت رسیده در بهار سال گذشته افزایش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی بخش های اقتصادی ایران در چند فصل گذشته باعث شده تا سهم هر یک از این بخش ها از تعداد شاغلین کل رد سال جاری دستخوش تغییر شود.
بررسی ها نشان می دهد با توجه به کاهش ارزش یورو نسبت به دلار در چند ماه گذشته، ارزش ذخائر ارزی صندوق توسعه ملی نیز تغییر کرده است، این امر بار دیگر چراغ انتقادات در رابطه با یورویی بودن ذخائر کشور را برافروخته است.
آمار ها نشان می دهد رشد تولید کالاهای مصرفی برای سومین ماه متوالی در مرداد ماه 1401 مثبت به ثبت رسیده، ظاهرا تولید اقلام مصرفی از مشکلاتی که در دو ماه نخست سال داشته، رها شده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم مخارج و مصرف دولت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته از حجم اقتصاد ایران افزایش یافته است، این امر یکی از مصادیق بزرگ تر شدن دولت تلقی می شود.
آمار ها نشان می دهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین سهم از بازار کار و تعداد شاغلین به بخش خدمات تعلق دارد.
بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در سال جاری نسبت به فصول مشابه سال قبل بالاتر رفته است.
برای پنجمین ماه متوالی در مرداد ماه امسال رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی شدید مثبت برآورد شده، این رد حالیست که صنایعی که با محدودیت مالی مواجه نبوده اند در چهار ماه نخست سال رشد منفی داشته اند.
بررسی ها نشان می دهد در میان صنایع بیشترین تغییرات در موجودی انبار در گروه خودرو و قطعات رقم خورده، موجودی انبار این صنعت در مرداد ماه منفی 28 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر اینکه برای پنجمین فصل متوالی در بهار امسال شد بخش کشاورزی منفی برآورد شده، سهم این بخش نیز از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.