آخرین اخبار اقلام خوراکی

اکوایران: نرخ حداکثری فروش انواع روغن خوراکی برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام شد.
اکوایران: بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید تصویب شد. در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن بررسی روند مدیریت بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید تصویب شد.
مرکز آمار ایران تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در آذر ماه ١٤٠٠ را اعلام کرد.
۰۲:۱۷
در روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست ابراهیم رییسی تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه وزارت خانه های صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی گزارش های جداگانه ای از تلاش برای تنظیم بازار و قیمت کالاها ارائه کردند.
۱