آخرین اخبار انتخابات سیزدهم

اکو ایران: سعید محمد از دبیری شورای عالی مناطق آزاد برکنار شد.
۰۲:۰۳
اتفاقاتی همچون شیوع کرونا و رد صلاحیت چهره‌های شناخته شده باعث شده بود که گمانه‌زنی‌ها از انتخاباتی متفاوت حکایت کنند.
۱