آخرین اخبار انتشار آلاینده‌های کربنی

قیمت کامودیتی‌ها بر توسعه فناوری‌های مطابق با کاهش تغییرات آب‌وهوایی در صنایع معدنی اثرگذار است. بررسی روند ثبت اختراع در کشورهای مختلف، نرخ مواد معدنی و البته قوانین کشورها برای ترویج فناوری‌های مبتنی بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی محققان را به این نتیجه رساند. داده‌ها حکایت از آن دارد که با افزایش بهای مواد معدنی، حتی بدون قوانین الزام‌آور نیز بخش فناوری‌های مطابق با کاهش تغییرات آب‌وهوایی…
۱