پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • مسکن دوباره جهش می‌ کند ؟

    متقاضیان خرید مسکن بعد از انتخاب آپارتمان، مرحله سخت‌تری را پیش رو دارند و آن، «انعقاد قرارداد» است.

    ۰ مشاهده ۲۸:۰۲
۱