آخرین اخبار انقلاب چهارم صنعتی

۰۸:۰۸
ضرورت انقلاب چهارم صنعتی در بخش معدن و صنایع معدنی به خوبی قابل رویت است. توجه به این موضوع باعث می شود این بخش توسعه ای در راستای اتفاقات جهانی داشته باشد. پروژه هد هد نیر بر این اساس تعریف شده تا در تدوین قانون هفتم توسعه برای شتابدهی به انقلاب چهارم صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
۲۵:۴۷
اکومعدن در گفت و گو با حمیدرضا عظیمیان ، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، مقوله هوشمندسازی فعالیت ها در بزرگ ترین فولادساز خاورمیانه را مورد کنکاش قرار داده است.
۱