آخرین اخبار اول عربستان سعودی

اکوایران: عربستان دیگر به اندازه گذشته بشار اسد را از خود نمی‌راند و به دنبال پایان دادن جنگ در یمن است.‌ اکونومیست معتقد است که سیاستگذاری کلی عربستان در حال تغییر است و این پادشاهی در حال فاصله گرفتن از جهان عرب است؛ جهانی که عربستان آن را باری برای خود می‌داند. این رویکردی است که میراث دوران ریاست جمهور ی ترامپ محسوب می‌شود.
۱