آخرین اخبار ایمان مقدسیان

۲۰:۲۱
همبستگی مثبت و بلندمدت عملکرد بورس با قیمت دلار و تورم، موضوعی است که اثبات شده است؛ چه بسی مقایسه بازه های چند ساله نشان دهد که بازدهی بالاتری هم نسبت به آنها ثبت کرده باشد.
۱