آخرین اخبار اینترنت همراه

۰۲:۱۲
در هفته های اخیر از سوی برخی کاربران فضای مجازی، اختلال و کندی در اینترنت همراه گزارش شده است. هرچند که براساس آمارها، ایران در اینترنت همراه به نسبت اینترنت خانگی وضعیت بهتری دارد، اما سیبل بیشتر شکایات، اینترنت اپراتورها است.
سرعت اینترنت موبایل در ایران بیشتر از اینترنت ثابت است و همین موضوع سبب شده است تا بسیاری روی به استفاده از اینترنت همراه بیاورند.
همزمان با انتشار گزارش جدید ماهانه سرعت اینترنت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان پیشرفت ایران در آمار سرعت اینترنت، اشاره کرد که سرعت فعلی اینترنت ایران، در شان مردم نیست.
۰۲:۲۰
اخبار پیرامون افزایش قیمت اینترنت، چند روزی است که به گوش می‌رسد؛ از افزایش تعرفه‌های اینترنت ثابت تا حذف تعدادی از بسته‌های اینترنت همراه.
۱