آخرین اخبار بازار اوراق

۰۵:۱۸
اختلاف بین بازدهی اوراق دو و ده‌ساله به پایین‌ترین میزان در 40 سال اخیر رسیده است. با وجود داده‌های اقتصادی مطلوب، اوراق قرضه میان‌مدت نسبت به اوراق قرضه بلند‌مدت رشد بهتری داشتند.
۰۵:۵۶
داده‌های تورمی آمریکا در روز سه‌شنبه منتشر شد. این داده‌ها بی‌تردید روی وضعیت اوراق قرضه اثر می‌گذارد و اوراق قرضه هم بر شاخص‌هایی مثل شاخص اس‌اند‌پی اثر خواهد گذاشت.
۱۰:۴۹
بخش خصوصی در 7 ماهه ابتدایی سال، بیش از کل سال گذشته اوراق منتشر کرده است. مطابق آخرین گزارش بازارهای مالی، طی این مدت 22 هزار میلیارد تومان از سمت بخش خصوصی اوراق فروخته شده، در حالیکه این عدد در سال 1400 از 18.7 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته بود.
۰۳:۵۵
وضعیت بازار اوراق می‌تواند مسیر آینده اقتصاد را به ما نشان دهد.
۰۵:۰۸
بازار اوراق یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند از احتمال وقوع رکود، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا خبر دهد.
۰۰:۴۹
آیا اقتصاد آمریکا رسما وارد رکود شده‌است؟ آیا باید در انتظار افزایش سه‌مرحله‌ای نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو باشیم؟ علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به کمک نمودارهایی در این زمینه، تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
۰۳:۳۲
نمودارهای مربوط به بازار اوراق می‌توانند به ما قدرت پیش‌بینی در بازار را ببخشند. شکل این نمودارها، مسیر اقتصاد در آینده را تا حدودی مشخص می‌کنند.
۱۴:۲۲
در آخرین هفته دی ماه در بازار اولیه تقریبا هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسید.
۱