آخرین اخبار بازار ثانویه

اکوایران: در شرایطی که بازار ثانویه دچار بحران است، سیاست‌گذار به دنبال عرضه اوراق جدید در بازار اولیه است. به نظر می‌رسد دولت علاوه بر آن که نارضایتی‌ها را بالا برده و دچار بحران مشروعیت است، از توان کارشناسی ضعیفی نیز برخوردار است.
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 122 هزار میلیارد تومان بود.
اکوایران: در سومین هفته کاری اردیبهشت ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نسبت به هفته پیش کاهش یافت.
اکوایران: در سه روز کاری اخیر ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه روند صعودی داشته است.
اکوایران: در دومین هفته کاری فروردین ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافت.
اکوایران: در هفته سوم اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.
اکوایران: در روزهای معاملاتی اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق به بالاتر از 50 هزار میلیارد تومان رسید.
اکوایران: در هفته سوم بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافت.
حجم خرید اوراق بدهی در هفته سوم بهمن ماه به اوج یک ماهه رسید. سهم خرید بانک ها در این هفته 17 درصد و بورسی ها نیز 83 درصد بوده است. طبق بررسی ها این رکوردزنی می تواند دو عامل داشته باشد که یکی از آن ها کاهش نرخ سود در بازار ثانویه است.
اکوایران: در هفته دوم بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام تغییر محسوسی نکرد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.