پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • انتقال ارز توسط افغان‌ ها به ایران

    افغان‌ ها فروشنده ارز در بازار فردوسی بودند. پس از چند روز اخیر که نرخ دلار صرافی ملی و بازار آزاد یکی شده بودند، امروز بازارساز عقب‌ نشینی کرد اما در حوزه یورو همچنان در حال مچ‌ اندازی با بازار است.

    ۰ مشاهده ۰۶:۱۸
۱