آخرین اخبار بازار سرماییه

۲۴:۴۸
بازار سرمایه روزهای کم رمقی را پشت سر میگذارد و سایه این ضعف تقاضا نه تنها در معاملات روزمره و ارزش آن خود را نشان می دهد، بلکه استقبال از پذیره نویسی ها و عرضه اولیه ها هم شاید نمودی از آن در بورس باشند.
۱