آخرین اخبار بازار عراق

اکوایران: اداره عربی و آفریقایی معاونت بین‌الملل اتاق ایران در گزارشی به بررسی وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی ایرانی در این کشور پرداخته است.
گسترش چشمگیر روابط عربستان و امارات با عراق و لزوم رقابت ایران با این دو کشور ازجمله مسائل تعیین‌کننده در آینده روابط دوجانبه ایران و عراق محسوب می شود. با این شرایط این پرسش مطرح می شود که برای حفظ بازار عراق باید چه کرد؟
۱