آخرین اخبار بازارهای صادراتی

اکوایران: تجارت ایران در نیمه نخست سال جاری به لحاظ ارزشی رشدی 13.2 درصد را ثبت کرد؛ اما این روند به لحاظ وزنی شکل معکوس داشت؛ بطوریکه صادرات در این بازه با افت 12.5 درصدی همراه بود. با این شرایط این سوال مطرح می شود که چه عواملی افت حجمی صادرات را به همراه داشته است؟
اکوایران: تحریم روسیه پس از جنگ با اوکراین موجب شد تا این کشور برای تداوم روند صادراتی خود به ایجاد کریدروهای جدید تجاری روی آورد تا به این طریق علاوه بر عبور از موانع و تحریم ها بتواند بازارهای صادراتی خود را حفظ کند.
اکوایران: هرچند داده های اعلام شده از بهبود وضعیت صادرات سال جاری حکایت دارد، اما صنایع صادرات محور همچنان نتوانسته اند جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کنند.
۱