آخرین اخبار بازدهی بورس

اکوایران: در هفته اخیر شاخص کل بورس از نیمه کانال 1.3 میلیونی پائین آمد و با موج خروج سرمایه سهامداران حقیقی مواجه بود.
اکوایران: در این هفته نگاه معامله‌گران بورس به وین است، جایی که میزبان مذاکرات ایران و کشورهای موسوم به 4+1 است.
اکوایران: در هفته اخیر بورس فراز و نشیب فراوانی داشت و در میان دو کانال 1.3 میلیونی و 1.4 میلیونی در نوسان بود.
اکوایران : در آبان ماه بازدهی ماهانه بورس پس از وقفه‌ی یک ماهه منفی شد.
اکوایران: در هفته اخیر بورس روند نزولی داشت و کمترین بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در 5 هفته اخیر ثبت شد.
اکوایران: در هفته اخیر بورس روند صعودی داشت و بیشترین بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در 3 ماه اخیر ثبت شد.
اکوایران: در هفته اخیر بورس دو روند متقاوت داشت و شکاف بیشترین و کمترین رقم شاخص کل بورس بیش از 58 هزار واحد بود.
بورس در هفته اخیر کانال 1.4 میلیونی را از دست داد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی از بازار سهام 95 درصد افزایش یافت.
۰۲:۱۶
برگزاری چهلمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی نشان از دو اتفاق مهم در بازار سرمایه داشته است.
۱