آخرین اخبار برنامه هسته‌ای ایران

سه تحلیلگر مسائل ایران در مناظره‌ای پیشگامانه در مورد این‌که «آیا ایران باید گامی به سوی تسلیحات هسته‌ای بردارد»، به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ و نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند.
برخی از مقامات امنیتی سابق اسرائیل به تازگی اذعان کرده‌اند که تحریم های آمریکا نتوانسته است ایران را از پیشبرد اهداف خود باز دارد و حملات تروریستی و اقدامات خرابکارانه اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران را اشتباه استراتژیک بزرگی می‌دانند که بیشتر به عنوان نیروی محرکه پیشروی هسته‌ای ایران عمل کرده است تا اینکه مانعی بر سر راه آن ایجاد کرده باشد. راز زیمت، مشاور سابق نظامی در امور ایران، معتقد است…
تریتا پارسی، با نگاه به زوایای پنهان اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر ایران، ضمن طرح این پرسش که «آیا دیدگاه اسرائیل و آمریکا در مورد توافق با ایران در نهایت آشتی پذیر است یا خیر؟»، نوشته است:پاسخ در درک این نکته نهفته است که جزئیات معامله مشکل واقعی نیست. این خود ایده دستیابی واشنگتن و تهران به هرگونه توافقی است که فارغ از محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، تنش های آمریکا و ایران را کاهش دهد و…
تریتا پارسی، با نگاه به زوایای پنهان اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر ایران، ضمن طرح این پرسش که «آیا دیدگاه اسرائیل و آمریکا در مورد توافق با ایران در نهایت آشتی پذیر است یا خیر؟»، نوشته است:پاسخ در درک این نکته نهفته است که جزئیات معامله مشکل واقعی نیست. این خود ایده دستیابی واشنگتن و تهران به هرگونه توافقی است که فارغ از محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، تنش های آمریکا و ایران را کاهش دهد و…
روزنامه وال استریت ژورنال با ادعای اینکه ایران از اواخر آگوست تعداد قابل توجهی قطعات سانتریفیوژ در کارخانه تسا واقع کرج -جایی که حمله خرابکارانه منتسب به اسرائیل منجر به اختلال در ضبط دوربین‌های نظارتی شد-تولید کرده است، از آن به عنوان یک چالش تازه در مسیر مذاکرات وین توصیف کرده است.
۱