آخرین اخبار بهروز شیخ رودی

اکو ایران :‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم معتقد است : شاهد بازگشت نگاه دارایی فروشی به جای مولدسازی هستیم، مسیر غلطی که امیدوارم اعضاء شورای ششم با تاکید بر لزوم واگذاری سهام در بازار سرمایه و عرضه سهام به شکل عرضه اولیه برای سهامداران خرد در اصلاحیه این لایحه زمینه صیانت از دارایی ها و اموال شهر و شهروندان را فراهم کنند.
اکوایران :‌ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی که درآن تخفیف 40 درصدی برای سازندگانی که به صورت نقد عوارض خود را پرداخت کنند پیش بینی شده بود گفت :نظرم این تخفیف در پرداخت مطالبات شهرسازی که به تصویب شورای شهر رسیده یک بسته خرسند ساز برای بساز بفروش ها و مودیان بدهکار شهرداری است.
اکو ایران : معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم شهرداری تهران گفت :برای اولین بار در طول ده سال گذشته در یک فصل زیر هزار پروانه ساختمانی صادر کرده که این تعداد نسبت به بهار سال 1399 که اوج اعمال قرنطینه های ناشی از همه گیری کرونا بود به میزان 56 درصد کاهش پیدا کرده است.
اکوایران : بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم ادعای خالی بودن انبارهای مترو که بارها توسط مدیران کنونی شهری مطرح شده را براساس گزارش های حسابرسی منتشر شده رد کرده است .
اکوایران :‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم معتقد است که کلید یا قفل شکن شورای ششم و مدیریت شهری جدید چندان در صدور پروانه های ساختمانی موفق عمل نکرده است.
اکوایران : سرانجام پس از چهار دهه قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب شده در ماده 17 این قانون کور سوی امیدی برای ترک تراکم فروشی بی حساب و کتاب در شهرداریها است.
اکوایران :‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :سند تدوین برنامه چهارم شهرداری یک کپی اختصاصی شده با اصطلاحات و واژه های ارزشمند و انقلابی از مصوبه شورای پنجم است امیدوارم احکام برنامه چهارم توسعه مدیریت شهری کپی دست چندمی از برنامه سوم یا برنامه های قبلی نباشند و تهیه کنندگان برنامه واقعا به سیاست هایی مثل جمع نویسی و استفاده از گروههای اندیشه ورز و... پایبند باشند.
اکو ایران : معاون محاسبات وپایش عملکرد شورای پنجم گفت: ترازدرآمد هزینه شهرداری در سه ماهه نخست امسال همچنان با کسری بسته شده است، رقم 7 هزار و 120 میلیارد تومان کسری منابع آنقدر بزرگ هست که نشود انکارش کرد یا گفت که طبیعی است! در حقیقت شهرداری تهران در این سه ماهه هر ماه حداقل 2 هزار و 373 میلیارد تومان کسری را تجربه کرده است که این میزان کسری برابر با عدم تحقق ماهانه 56 درصد منابع تکلیفی پیش…
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم شهر تهران درخصوص برخی از اظهار نظرها مبنی بر این که در شورای پنجم یک خط حسابرسی انجام نشده است گفت :‌متاسفانه خلاف واقع گویی ها بامقاصد سیاسی انجام می شود و گویندگان فقط برایشان رقابت های سیاسی و انتخاباتی شان مهم است و از اثرات این ادعاها بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور غافل هستند. اما اگر یک جستجوی مختصر در سامانه مصوبات شورای شهر می کردند می دیدند…
اکوایران :‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اظهارات پیشین زاکانی که گفته بود شهرداری از تنش مالی خارج شده است گفت؛ روندی که در سه ماهه نخست بر پرداخت های شهرداری تهران به کارکنانش حاکم بوده است اگر نشانه تنش مالی نیست پس چیست؟
۱ ۲