آخرین اخبار بیمه تأمین اجتماعی

اکوایران: براساس جدیدترین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی تعداد کارگران ساختمانی تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشور به رقم ۷۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده این در حالی است که تعداد کارگران ساختمانی نام نویسی شده در این سازمان در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۳۵ هزار و ۷۷۶ نفر بوده است.
۱