آخرین اخبار تجارت روسیه

روسیه چندین سال است که به دنبال کاهش سهم دلار در اقتصاد خودش است ولی پس از حمله به اوکراین ‌‌وافزایش تحریم ها، روسیه سهم تجارت با ارزهای سمی را در اقتصاد کاهش داده است. اکوایران در این گزارش سهم ارزهای خارجی در مبادلات تجاری روسیه را بررسی میکند.
۱