آخرین اخبار تجمع اعتراضی

اظهار نظر بهزاد نبوی در مصاحبه ای مبنی بر اینکه «نمی‌توانیم با معترضان برانداز کف خیابان همسو باشیم.» سبب عصبانیت رسانه‌های اپوزیسیون و احتمالا برخی از افرادیکه این روزها در خیابان حضور پیدا می‌کنند شده است.
۱۱:۰۳
اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به کمبود آب که چندین سال است با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها وارد فاز تازه‌ای شده و آنها با تجمع در بستر خشک زاینده‌ رود برای رفع مشکلشان راه‌حل عملی می‌خواهند، مطالبه‌ای که بخش بزرگی از خبرهای آخر هفته گذشته را به خودش اختصاص داده بود، در کنار این خبر سخنان روز چهارشنبه رهبری، مرگ ارشید زاهدی و آلوده‌تر شدن هوای کلانشهرها توجه زیادی به خودش جلب کرد.
۱