پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اولین دست انداز مذاکره

    دولت سیزدهم در حالی رسما کارش را شروع کرد که گفت و گوهای برجامی درست در میانه راه بودند و به دلیل انتقال دولت در نقطه‌ای حساس متوقف شدند.

    ۰ مشاهده ۰۷:۲۱
۱