آخرین اخبار تحلیل بنیادی شیراز

اکوایران: مدیر عامل، دو معاون و چند مدیر عملیاتی پتروشیمی شیراز در روزهای اخیر با اتهام تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شدند. مدیرعامل پتروشیمی شیراز توسط حجت عبدالملکی وزیر مستعفی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب شده بود، در صورتی که قبل از آن مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر بود و به دلیل حواشی از این منصب عزل شده بود.
شرکت پتروشیمی شیراز در انتهای مهر ماه به وسیله انتشار صورت های مالی شش ماهه خود با وجود ریزش شدید شاخص کل بورس تهران با ورود پول حقیقی مواجه شد. صورت های مالی شش ماهه این شرکت نشان می دهد که سود خالص این پتروشیمی به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل 184 درصد افزایش یافته است.
۱