آخرین اخبار تحلیل بنیادی فملی

شرکت ملی صنایع مس ایران در شش ماهه سال جاری نتوانسته است سود خالص شش ماهه سال گذشته خود را تکرار کند. این مجموعه نیز مانند شرکت های صنعت فولاد با کاهش نرخ مس مواجه است و در چهار ماه اخیر که نرخ داخلی و صادراتی مس نزولی بوده، نتوانسته است فروش ماه مشابه خود را در سال قبل تکرار کند.
شرکت ملی صنایع مس ایران در 4 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش فروش داشته است. این بنگاه اقتصادی بزرگ بورسی در سال 1400 توانست 93 درصد بیشتر از سال قبل آن سود خالص کسب کند. با این حال قیمت سهام فملی در روزهای اخیر به کمترین مبلغ در یک سال گذشته رسیده است.
۱