آخرین اخبار تخصیص ارز

اکوایران: تعیین و اعلام نرخ دموراژ کشتی های فله‌بر به کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی سپرده شد و این کمیسون موظف شد تا هر ماه و براساس عرف بین المللی نسبت به اعلام نرخ دموراژ اقدام کند.
اکوایران: شروط سه‌گانه کمیته اقدام ارزی به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰اعلام شد؛ این شروط امکان کمک به صادرکنندگان برای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا را فراهم می کند.
۱